Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galați, cu sediul în Galați, str. Regiment ll Siret nr.48A, organizează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizare și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu prevederile art VII alin. (4) din O.U.G. nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

CONCURS

pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a următorului post vacant, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămâna, corespunzător funcției contractuale de executie:

  • Asistent medical principal (PL) specialitate medicina generala – 1 post – Compartiment Conservare și Distribuție Sânge si Componente Sanguine