Informații donatori

CRITERII DE ELIGILIBILITATE PENTRU DONAREA DE PLASMA COVALESCENTA PPC-DV-COVID-19

Extras din OMS 654/22.04.2020 actualizat:

 1. Centrele de transfuzie sanguină asigură informarea populaţiei cu privire la criteriile de eligibilitate ca donator vindecat de COVID-19 prin publicarea informaţiilor pe site şi la sediu.
 2. Persoanele cu istoric de infecţie cu SARS-CoV-2 aflate în afara riscului de transmitere a bolii pot contacta direct centrele de transfuzie sanguină pentru evaluare clinico-biologică în vederea donării de sânge total/plasmă.
 3. Potenţialii donatori de sânge total/plasmă vor fi selectaţi dintre persoanele care pot dovedi istoricul de infecţie cu SARS-CoV-2 şi dispariţia riscului de transmitere a bolii prin:
 • a) bilet de externare/scrisoare medicală în care sunt menţionate diagnosticul COVID-19 confirmat prin RT-PCR şi confirmarea vindecării printr-un test RT-PCR negativ (recoltare din tractul respirator superior) – poate dona la minimum 14 zile de la confirmarea vindecării;
 • b) bilet de externare/scrisoare medicală în care este menţionat diagnosticul COVID-19 confirmat prin RT-PCR şi în care se consemnează perioada de izolare ulterioară externării pe criterii clinice şi biologice – poate dona la 28 de zile de la încetarea perioadei de izolare;
 • c) test RT-PCR pozitiv pentru infecţia cu SARS-CoV-2 şi un document eliberat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care atestă încetarea perioadei de izolare, în condiţiile în care nu a fost internat – poate dona la 28 de zile de la încetarea perioadei de izolare;
 • d) test RT-PCR pozitiv pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat în urmă cu cel puţin 28 de zile în condiţiile în care nu a fost internat sau înscris în evidenţa direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • e) rezultat pozitiv la o testare cantitativă de anticorpi neutralizanţi anti SARS CoV-2 IgG, efectuată voluntar, în cazul persoanelor asimptomatice care nu au fost confirmate printr-un test RT-PCR pozitiv – poate dona la minimum 14 zile de la data efectuării testului.

I. Cerinţe minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19:

 • a) semnarea consimţământului informat pentru intrarea în procedura de selecţie în vederea donării de plasmă prin plasmafereză şi/sau sânge total şi pentru transmiterea codificată a datelor privind donarea în baza de date naţională şi europeană;
 • b) prezentarea documentelor prevăzute la pct. 7, care să ateste istoricul de infecţie cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii;
 • c) încadrarea în toate criteriile standard pentru donarea de sânge total sau plasmă, conform legislaţiei naţionale;
 • d) intervalul între două donări de plasmă succesive este de cel puţin 14 zile.

II. Colectare, procesare şi stocare

 1. Donatorii vindecaţi de COVID-19 declaraţi eligibili vor dona în centrele de transfuzie sanguină. Ulterior evaluării clinico-biologice, medicul responsabil din centrul de transfuzie sanguină stabileşte modalitatea de recoltare: plasmafereză, ca opţiune prioritară, sau recoltarea de sânge total, dacă donatorul nu se califică pentru donarea prin afereză sau nu există echipamente şi/sau consumabile pentru plasmafereză disponibile.
 2. În cazul donării prin plasmafereză, plasma obţinută se împarte înainte de congelare în 2-3 unităţi separate (de exemplu, 3 x 200 ml), identificate individual, printr-un cod unic, astfel încât să se asigure trasabilitatea fiecărei unităţi de plasmă obţinute.
 3. În cazul recoltării de sânge total, acesta se va separa în plasmă proaspăt congelată şi concentrat eritrocitar, conform procedurii curente de preparare a plasmei proaspăt congelate din sânge total din centrul de transfuzie sanguină. Unităţile de concentrat eritrocitar sunt eliberate din carantină şi etichetate conform procedurii centrului de transfuzie sanguină, în conformitate cu normele în vigoare.
 4. Unităţile de plasmă, indiferent de metoda de recoltare, se congelează rapid, fără a se depăşi 6 ore de la recoltare, la o temperatură de sub -25°C, care să asigure congelarea completă în maximum o oră. După congelarea rapidă se stochează la o temperatură de sub 25°C, monitorizată, în spaţii special dedicate.
 5. Unităţile finale de plasmă, indiferent de metoda de recoltare, se etichetează în mod specific ca „Plasmă proaspăt congelată de la donator vindecat de COVID-19 (PPC-DV-COVID-19)“, iar pe eticheta finală a unităţii se aplică menţiunea „A se utiliza exclusiv pentru pacienţi cu COVID-19“. Toate celelalte cerinţe privind informaţiile minime obligatoriu de furnizat pe eticheta finală a unităţii de plasmă, prevăzute de normele în vigoare, se aplică.
 6. Unităţile finale de plasmă PPC-DV-COVID-19 vor fi carantinate şi vor putea fi eliberate din carantină şi distribuite spitalelor doar după calificarea biologică.

7. Orice reacţie adversă severă apărută la donatorul vindecat de COVID-19 în timpul sau după donare se notifică în termen de 48 de ore la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională (INHT) şi la Inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii.

Programul de week-end

Dragi donatori de sânge,

Având în vedere contextul special în care ne aflam și faptul ca ne confruntam cu o cerere crescuta de sânge și produse din sânge, din partea spitalelor, s-a hotărât ca ultima sâmbăta a fiecărei luni sa fie lucrătoare.

Astfel, pentru a veni în sprijinul celor ce doresc sa doneze sânge și nu o pot face în timpul săptămânii, va așteptam la donare și în ultima sâmbăta a fiecărei luni!

Activități derulate