Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați, cu sediul în Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 48A, organizează în baza prevederilor ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi și a prevederilor H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art. IV alin (2) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative .

CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant:

  • Biolog principal, confirmat în specialitatea bacteriologie medicală, cu normă întreagă de 7 ore/zi, 35 ore/saptămână, pe durată nedeterminată, în cadrul Laboratorului Control de calitate al sângelui