Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galați, cu sediul în Galați, Str. Regiment 11 Siret nr.48 A, organizează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizare și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu O.U.G. nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

CONCURS

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următorului post vacant cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi; 40 de ore pe săptămână, corespunzător funcției contractuale de execuție:

  • Contabil 1A (M) specialitate contabilitate – 1 post – Compartiment Contabilitate Administrativ