Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galați, cu sediul în Galați, Str. Regiment 11 Siret nr.48 A, organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, concurs pentru ocuparea
1 post – funcție contractuală de execuție vacantă de Medic primar specialitatea medicină de laborator, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 7 ore/zi; 35 de ore/săptămână în cadrul Laboratorului de control biologic al sângelui