Avand in vedere prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completlrile ulterioare, Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galati, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: