Avand in vedere prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completlrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 183/2020 privind desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galati, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza:

15.nov.2021 – Publicare rezultate selectie

19.nov.2021 – Publicare rezultate proba scrisa

24.nov.2021 – Publicare rezultate interviu

26.nov.2021 – Publicare rezultate finale